سالشمار زندگی محقق طباطبائی
صفحه اصلی   /   سالشمار زندگی محقق طباطبائی
سالشمار زندگی محقق طباطبائی
سالشمار زندگی محقق طباطبائی
عبدالحسین طالعی

چند نکته
1 . سال شمار یک دانشور، چشم اندازی از جزئیات رویدادهای زندگی و آثار و بازتاب آن آثار در زمان حیات او و پس از آن را نشان می دهد.
نگارنده این سطور تا کنون توفیق یافته در مورد چند تن از شخصیت های علمی متقدم و متأخر، سال شمار بنگارد که بعضی از آنها منتشر شده و بعضی در دست نشر هستند، مانند:
علامه حلی، سید جلال الدین محدث ارموی، شیخ آقا بزرگ تهرانی، شیخ عباس قمی، شیخ الشریعه اصفهانی، استاد عزیز الله عطاردی، آیت الله مرعشی نجفی، آیت الله سید محمد هادی میلانی، علامه محمد باقر مجلسی.
نگارنده به هر کدام از این سال شمارها به عنوان نخستین گام در تدوین یک کار دقیق و جامع در موضوع خود می نگرد، و هرگز ادعای کمال در مورد آنها ندارد.
2 . اشنایی خوانندگان این مجموعه با شخصیت علمی کم نظیر محقق طباطبایی، نگارنده را از تفصیل در مورد ایشان در این مجال کوتاه، بی نیاز می کند. فقط اشاره می کند به خلأ بزرگ و «ثلمه»ای که با رحلت ایشان در عالم علم پیش آمد و پیامدهای آن را هر روز بیش از پیش شاهدیم، گرچه او با آثار و باقیات صالحات خود زنده است. الناس موتی و اقل العلم احیاء.
3 . حذف القاب و عناوین دانشوران دانشگاهی و حوزوی، یاد کردن از محقق طباطبایی به عنوان «مترجَم»، یادکرد سال ها به تقویم هجری قمری، انحصار این سال شمار به رویدادهایی که تاریخ آن در دسترس بوده است، و سرانجام، فایده آن به عنوان دست مایه مفید برای تولید آثار هنری و ادبی در مورد صاحب ترجمه، عناوینی است که پیش از این در مقدمه سال شمارهای دیگر گفته شده و اشاره به آن در اینجا کافی است.
4 . برای تدوین این سال شمار به دو منبع اصلی رجوع شده است:
ـ المحقق الطباطبایی فی ذکراه السنویة الاولی، جلد 1 تا 3 (به ترتیب با شماره های 1 و 2 و 3، از آن یاد شده است)
ـ الغدیر فی التراث الاسلامی (چاپ بیروت: دارالهادی، 1414)، شرح حال خود نوشت صاحب ترجمه (با شماره 4 یاد شده است).
5 . این وجیز ناچیز، به لطف الهی و عنایت امام غایب حاضر، حضرت بقیة الله ـ ارواحنا فداه ـ ، در جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام به دست این ریزه خوار خوانِ احسانِ خاندان کرم پدید آمد. این سطور نارسا، که «قطره ای بود و به دریا بازگشت»، به آستان همان خاندانِ احسان پیشکش می شود، که هر چه خیر است، از همانجا آغاز می شود و به همانجا پایان می گیرد. پیگیری های مداوم محقق و صدیق گرامی جناب استاد محسن صادقی در تدوین آن را سپاس می گزارم که به این ناتوانِ کم همتِ بی بضاعت، شور و نشاط بخشید. توفیقات او در راه خدمت به قرآن و عترت مستدام باد.


 • 21 جمادی الثانیه 1348 / نجف / تولد. 4: 233
 • 1363 / وفات سید جواد طباطبایی پدر مترجم (نوه دختری صاحب عروة الوثقی). 4: 233

 • 4 صفر 1371 / نجف / اجازه شیخ آقا بزرگ تهرانی به مترجم. 1: 253 ـ 254، 3: 1551
 • 12 جمادی الثانیه 1373 / نجف / وفات شیخ عبدالحسین رشتی استاد مترجم. 1: 292 ـ 295، 4: 234
 • 1377 / نجف / نشر حیاة الشیخ یوسف البحرانی در مقدمه کتاب الحدائق الناضرة (نخستین کتاب چاپ شده از مترجم). 4: 241
 • 1378 / نجف / آغاز استنساخ مجلدات چاپ نشده ذریعه از روی نسخه اصل (حرف ش به بعد). 3: 1229
 • 15 صفر 1379 / نجف / آغاز استنساخ بخشی از کتاب ذریعه (حرف نون) (پایان: 9 ربیع الثانی 1379). 1: 157
 • 10 صفر 1380 / نجف / وفات میرزا محمدعلی اردوبادی یار همراه و استاد مترجم. 4: 234 و 201 ـ 205، 1: 303 ـ 305
 • 17 صفر 1380 / نجف / استنساخ بخشی از کتاب ذریعه (حرف میم). 1: 157
 • 26 ربیع الاول 1380 / سامرا / استنساخ کتاب صفات الشیعة صدوق در کتابخانه امام مهدی علیه السلام. 1: 160 ـ 161
 • 10 صفر 1382 / نجف / وفات سید عبدالهادی شیرازی استاد مترجم. 1: 254 ـ 256 و 297 ـ 300، 4: 234
 • 1 جمادی الثانیه 1382 / نجف / استنساخ بخشی از کتاب ذریعه (حرف هاء و یاء). 1: 157 ـ 158
 • 1383 / سفر به سوریه با اقامت سه ماهه و استفاده از کتابخانه های آن دیار، و آغاز نگارش کتاب نتائج الاسفار. 4: 235، 1: 112 ـ 118
 • 17 ربیع الاول 1383 / دمشق / استنساخ رساله زمخشری در باب اعجاز سوره کوثر، در کتابخانه ظاهریه. 1: 158 ـ 159
 • 1386 ( = 1345 ش) / تبریز / سفر به تبریز و فهرست نویسی از مخطوطات کتابخانه های آن شهر (نشر در: نشریه دانشگاه تهران، ج 7، ص 511 ـ 523 و 531 ـ 543). 1 : 85 و 129
 • ذیقعده 1386 / حجاز / سفر به حجاز همراه با محمدتقی دانش پژوه و یادداشت هایی از کتابخانه های مکه و مدینه. 1: 85 ـ 86 و 4: 241
 • 21 ذیحجه 1386 / مکه / استنساخ رساله مزیل اللبس دمشقی در کتابخانه حرم مکی. 1: 163
 • 22 ذیحجه 1386 / مکه / استنساخ کتاب العرف الوردی سیوطی در کتابخانه حرم مکی. 1: 161
 • 23 ذیحجه 1386 / مکه / استنساخ رساله تلخیص البیان فی علامات مهدی آخر الزمان نوشته متقی هندی در کتابخانه حرم مکی. 1: 156
 • 16 صفر 1387 / نجف / مقابله رساله تلخیص البیان با نسخه علامه امینی. 1: 156
 • 25 ربیع الثانی 1387 / اسلامبول / مقابله نسخه مزیل اللبس (از حرم مکی) در کتابخانه سلیمانیه همراه با شیخ رضا امینی. 1: 163
 • 1387 ( = 1968) / نجف / ملاقات با مارتین مکدرموت پژوهشگر مسیحی. 1: 53
 • 7 شوال 1388 / پایان جزء سوم تحقیق ترجمة امیر المؤمنین علیه السلام از تاریخ دمشق (منتشر نشده). 1: 200 و 133 ـ 134
 • 13 ذیحجه 1389 / نجف / وفات شیخ آقا بزرگ تهرانی استاد مترجم. 1: 278 ـ 283، 4: 234
 • محرم 1390 / مشهد / شرکت در کنگره شیخ طوسی، و نگارش مقاله درباره زندگی و مشایخ شیخ طوسی (ترجمه عربی این مقاله در مقدمه فهرست شیخ طوسی، ص 13 ـ 78 آمده است). 4: 237

 • 11 صفر 1390 (29 / 1 / 49 ش) / نامه مترجم به سید محمدعلی روضاتی، شامل نکاتی در مورد کنگره بزرگداشت صاحب بن عباد.
 • 5 ربیع الاول 1390 (21 / 2 / 49 ش) / نامه محمد واعظ زاده خراسانی به سید محمدعلی روضاتی که ضمن آن از تلاش مترجم برای تصحیح فهرست شیخ طوسی خبر می دهد.
 • 28 ربیع الثانی 1390 / تهران / وفات شیخ عبدالحسین امینی استاد مترجم. 1: 295 ـ 297، 4: 234
 • 7 شوال 1390 (15 / 9 / 49 ش) / نامه مترجم به سید محمدعلی روضاتی که در آن خبر از کار هفت ماهه خود در فهرست نگاری مخطوطات کتابخانه رضوی خبر می دهد.
 • 7 ذیقعده 1391 / نجف / استنساخ کتاب الذریة الطاهرة دولابی. 1: 100
 • آخر جمادی الثانیه 1392 / نجف / استنساخ مقتل امیرالمؤمنین نوشته ابن ابی الدنیا. 1 : 140
 • 11 شعبان 1392 / نجف / وفات شیخ صدرا بادکوبی استاد مترجم. 1: 285 ـ 287، 4: 233
 • 2 ذیقعده 1392 / استنساخ و مقابله فرائد السمطین حمویی (منتشر نشده). 1: 137
 • 1394 ( = 1353 ش) / نشر فهرست مخطوطات مزار عبدالقادر گیلانی (بغداد) [ در: نشریه کتابخانه دانشگاه تهران، ج 7.] 1: 147
 • ذی الحجه 1396 / اخراج از نجف به ایران و آغاز سکونت در قم. 4: 234
 • 3 جمادی الثانیه 1397 / سوریه / سومین سفر به سوریه و بهره گیری از کتابخانه های آن دیار، که در مجموعه نتائج الاسفار (منتشر نشده) آمده است. 1: 114
 • 20 جمادی الثانیه 1397 / اسلامبول / استنساخ رساله البرهان في علامات مهدي آخر الزمان در کتابخانه بایزید. 1: 154
 • 25 رجب 1397 / حلب / نوشتن فهرست مخطوطات کتابخانه احمدیه، ضمن کتاب فوائد الاسفار (منتشر نشده). 1: 89
 • 25 ماه رمضان 1397 / نامه مترجم به سید محمدعلی روضاتی پس از سفر سه ماهه ترکیه و سوریه.
 • 1397 / قم / نشر کتاب «الحسین والسنة» (سه بخش از سه کتاب اهل تسنن در مورد امام حسین علیه السلام). 4: 237 ـ 238
 • 24 شوال 1398 / اسلامبول / استنساخ ترجمة الامام الحسین علیه السلام از کتاب بغیة الطلب في تاریخ حلب نوشته ابن عدیم، در کتابخانه سلطان احمد ثالث (مقابله: 10 صفر 1399). 1: 155
 • 1399 / قم / آغاز کار مستدرک الذریعة. 1: 357، 3: 1230
 • 6 ماه رمضان 1401 / قم / نگارش بخشی از کتاب المهدی علیه السلام فی السنة النبویة (منتشر نشده). 1: 111 ـ 112
 • شب 23 ماه رمضان 1401 / مشهد / آغاز استنساخ فهرست شیخ طوسی (پایان: اول ذیقعده 1401). 1: 139
 • 1401 / قم / نشر ملحق سند حدیث الثقلین به ضمیمه کتاب خلاصة العبقات سید علی میلانی. 1: 110
 • 1401 / کاشمر / وفات میرزا حسن نبوی کاشمری استاد مترجم. 1: 283
 • اول جمادی الاولی 1403 / قم / استنساخ مکتبة العلامة الکراجکی. 1: 141
 • ذیقعده 1403 / مشهد / توصیف بعضی از نفایس کتابخانه آسنان قدس رضوی در مجموعه منتشر نشده. 1: 126
 • 28 ذی حجه 1403 / مشهد / نگارش بخشی از مجموعه قید الأوابد در کتابخانه رضوی. 1: 98
 • 1403 / مشهد / نشر تعلیقات بر طبقات اعلام الشیعة (قرن 13 و 14). 4: 240
 • شوال 1404 / لندن / شرکت در کنگره هزاره میلاد امام حسین علیه السلام. 4: 237
 • 6 جمادی الثانیه 1404 / قم / استنساخ بخشی از نقباء البشر که در چاپ پیشین نیامده بود. 1: 154 ـ 155
 • 17 شوال 1404 / لندن / آغاز نگارش مذاکرات المتحف البریطاني. 1 : 101 ـ 102 و 124
 • 1404 / قم / نشر فهرست منتجب الدین به تحقیق مترجم. 4: 242
 • 1405 / قم / نشر الاربعون المنتقی من مناقب المرتضی به تحقیق مترجم، در مجله تراثنا. 4: 242
 • 1405 / قم / آغاز انتشار سلسله مقالات اهل البیت في المکتبة العربیة، از مجله تراثنا شماره 1. 1: 68 ـ 70
 • 25 صفر / 1406 / تهران نامه سید احمد روضاتی به مترجم پس از آغاز نشر مجله تراثنا. 3 : 1556
 • 2 شعبان 1406 / اصفهان / وفات شیخ مجتبی لنکرانی استاد مترجم. 1: 306 ـ 307، 4: 234
 • 24 ذیقعده 1406 / قم / استنساخ و مقابله رساله الدارات نوشته اصمعی. 1: 156
 • 1406 / تهران / شرکت در کنگره هزاره نهج البلاغه. 4: 237
 • 1406 / قم / آغاز انتشار سلسله مقالات پیرامون نهج البلاغه، از مجله تراثنا شماره 5. 1: 91 ـ 95
 • 1406 / قم / آغاز سلسله مقالات «ما ینبغی نشره من التراث» از مجله تراثنا، شماره 4. 1: 148
 • 5 صفر 1408 / تهران / استنساخ رساله اللیل والنهار نوشته ابن فارس در کتابخانه ملک. 1: 161 ـ 162
 • 10 ذیقعده 1407 / قم / استنساخ رساله واجب الاعتقاد علامه حلی (مقابله آن با نسخه دیگر: 28 ذیقعده 1407). 1: 164
 • 1407 / قم / نشر مقاله موقف الشیعة من هجمات الخصوم در مجله تراثنا، شماره 6. 1: 150
 • 1408 / قم / نشر ترجمة الامام الحسن والامام الحسین از کتاب طبقات ابن سعد، به تحقیق مترجم، در مجله تراثنا شماره 10 و 11. 4: 242
 • 1408 / قم / نشر مقتل امیر المؤمنین علیه السلام به تحقیق مترجم در مجله تراثنا شماره 12. 4: 242
 • 1408 / قم / تحقیق و نشر العقود الاثنی عشر سید مهدی بحر العلوم در مجله تراثنا شماره 10. 1: 136
 • 1408 / قم / چاپ رساله اعجاز سورة الکوثر زمخشری در مجله تراثنا شماره 13 بر اساس نسخه مترجم. 1: 159
 • 23 شوال 1409 / قم / وفات سید علی فانی اصفهانی استاد مترجم. 1: 301 ـ 303، 4: 233
 • 24 ذیقعده 1409 / قم / استنساخ و مقابله رساله مناظره زجاج و ثعلب در کتابخانه آیت الله مرعشی. 1: 158
 • 1409 / قم / چاپ رساله اللیل والنهار نوشته ابن فارس در مجله تراثنا شماره 14 بر اساس نسخه مترجم. 1: 162
 • 1409 / بیروت / نشر گفتاری درباره مترجم، از محمدسعید طریحی در مجله الموسم. 1: 203
 • 1409 / قم / نشر رساله مختصر اثبات الرجعة توسط سید باسم موسوی با نظارت مترجم، در تراثنا شماره 15. 1: 175
 • 12 شوال 1410 / نامه مترجم به فخرالدین نصیری در مورد ابومسعود رازی و قضایای او در اصفهان، در ضمن سفر حج.
 • 1410 / لندن / شرکت در همایش چهاردهمین قرن غدیر، و سخنرانی در آن. 4: 5
 • 1410 / قم / نشر «الغدیر فی التراث الاسلامی» (تحریر اول) در مجله تراثنا شماره 21. 4: 237
 • 1411 / بیروت / چاپ مقاله «حدیث الغدیر، رواته کثیرون للغایة... قلیلون للغایة» در مجله الموسم، شماره 7، ص 913 ـ 916. 4: 6
 • 23 شعبان 1411 / قم / توصیف بعضی از مخطوطات مدرسه حجازی ها. 1: 128
 • 10 ذیحجه 1411 / تهران / وفات سید هاشم حسینی تهرانی استاد مترجم. 1: 307 ـ 308، 4: 233
 • 16 ذیحجه 1412 / نجف / اجازه سید ابوالقاسم خویی به مترجم. 1: 256 ـ 258، 3: 1553
 • 1412 / بیروت / نشر مقاله المدونات التاریخیة لواقعة الطف در مجله: الموسم، شماره 12. 1: 149
 • 1412 ( = 1370 ش) / نشر مقاله ابن طلحة در دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج 4، ص 144 ـ 145. 1: 143
 • 1412 / آغاز تألیف تعلیقات ذریعه توسط سید سعید اختر رضوی به درخواست مترجم (تا سال 1413 ادامه یافت). 1: 174 ـ 175
 • 1412 / قم / همکاری با کنگره هزاره شیخ مفید در مرحله برپایی و مقدمات. 1: 53
 • 8 صفر 1413 / نجف / وفات سید ابوالقاسم خویی استاد مترجم. 1: 273 ـ 278
 • 10 ربیع الثانی 1413 / وفات سید عبد الجلیل طباطبایی یزدی استاد مترجم. 1: 291 ـ 292، 4: 233
 • 8 شعبان 1413 / نجف / نامه سید علی سیستانی به مترجم. 3: 1555
 • 19 ذی حجه 1413 / قم / توصیف بعضی از مخطوطات سید صالحی. 1: 129
 • 1413 / قم / نشر مقاله الشیخ المفید و عطاؤه الفکری الخالد در تراثنا شماره 30 ـ 31
 • محرم 1414 / قم / مصاحبه نشریه لواء الصدر با مترجم (در دو قسمت: 20 محرم و 27 محرم). 1: 365 ـ 371
 • 28 محرم 1414 / خوی / نوشتن فهرست مخطوطات کتابخانه مدرسه نمازی، در کتاب فوائد الاسفار (منتشر نشده). 1: 89
 • 14 صفر 1414 / خوانسار / نوشتن فهرست مخطوطات مدرسه علوی در کتاب فوائد الاسفار (منتشر نشده). 1: 90
 • 26 صفر 1414 / شیراز / نوشتن فهرست مخطوطات مقبره روزبهان شیرازی، در کتاب فوائد الاسفار (منتشر نشده). 1: 90
 • 27 صفر 1414 / کوفه / وفات سید عبدالاعلی سبزواری استاد مترجم. 1: 287 ـ 291
 • 29 صفر 1414 / شیراز / نوشتن فهرست مخطوطات کتابخانه علامه طباطبایی در کتاب فوائد الاسفار (منتشر نشده). 1: 90
 • 1414 ( = 1372 ش) / قم / مصاحبه روزنامه جمهوری اسلامی با مترجم در مورد شیخ محمد حسین کاشف الغطاء. 1: 403 ـ 409، 3: 1207 ـ 1212
 • 1414 / قم / نشر فهرست نسخه های خطی کتابخانه علامه طباطبایی شیراز، در: میراث اسلامی ایران، ج 1، ص 393 ـ 444
 • 1414 ( = 1372 ش) / نشر مقاله ابوالخیر طالقانی در دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج 5، ص 342 ـ 344. 1: 144
 • 1414 / بیروت / نشر نخستین چاپ کتاب «الغدیر في التراث الاسلامي» توسط دار المؤرخ العربي. 4: 4
 • محرم 1415 / قم / نشر ترجمة الامام الحسین از طبقات ابن سعد توسط مؤسسه آل البیت (چاپ بعدی: بیروت). 1: 133
  18
 • ربیع الثانی 1415 / شیراز / نوشتن فهرست مخطوطات کتابخانه علامه طباطبایی، در کتاب فوائد الاسفار (منتشر نشده). 1: 90
 • ربیع الثانی 1415 / بابل / نوشتن فهرست کتابخانه مدرسه صدر، ضمن کتاب فوائد الاسفار. 1: 90
 • 15 شعبان 1415 / قم / اجازه روایتی مترجم به عبد الجبار رفاعی. 1: 260 ـ 261، 3: 1563 ـ 1564
 • 15 شعبان 1415 / قم / اجازه روایتی مترجم به شیخ مرتضی فرج پور خویی. 1: 259، 3: 1571 ـ 1572
 • 16 شعبان 1415 / قم / اجازه روایتی مترجم به ماجد الغرباوی. 1: 260، 3: 1561
 • 17 شعبان 1415 / قم / اجازه روایتی مترجم به حامد خفاف. 1: 265، 3: 1560
 • 18 شعبان 1415 / قم / اجازه روایتی مترجم به فارس حسون تبریزیان. 1: 261 ـ 263، 3: 158 ـ 1559
 • 18 شعبان 1415 / قم / اجازه روایتی مترجم به سید مرتضی شبّر. 1: 263 ـ 264، 3: 1573 ـ 1574
 • 20 شعبان 1415 / قم / اجازه روایتی مترجم به سید هاشم جزائری. 1: 264 ـ 265، 3: 1570
 • 20 شعبان 1415 / قم / اجازه روایتی مترجم به ابوالفضل حافظیان بابلی. 3: 1569
 • 3 شوال 1415 / مشهد / وفات شیخ ذبیح الله قوچانی استاد مترجم. 1: 284 ـ 285
 • 1415 ( = 1374 ش) / نشر مقاله شخصیت علمی و مشایخ شیخ طوسی در: میراث اسلامی ایران، ج 2، ص 361 ـ 412. 1: 145
 • 10 صفر 1416 / قم / یادداشتی در مورد مخطوطات کتابخانه آیت الله گلپایگانی. 1: 128
 • 17 ربیع الثانی 1416 ( = 22 / 6 / 1374 ش) / مصاحبه دبیرخانه کنگره کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی با مترجم. 3: 1213 ـ 1221
 • 26 جمادی الثانیه 1416 / قم / اجازه روایتی مترجم به سید فیصل آل مشعل بحرانی. 3: 1567 ـ 1568
 • 13 رجب 1416 / نامه مترجم به سید محمد حسین جلالی، در پیگیری چاپ قسمت های منتشر نشده طبقات اعلام الشیعه.
 • 4 شعبان 1416 / قم / اجازه روایتی مترجم به محمد صحتی سردرودی. 3: 1562
 • 12 شعبان 1416 / قم / مصاحبه سید حامد حسینی با مترجم. 1: 347 ـ 353

 • 7 ماه رمضان 1416 / قم / رحلت مترجم.
 • 12 ماه رمضان 1416 / انتشار مصاحبه روزنامه لبنانی العهد با مترجم. 1: 355 ـ 363
 • ماه رمضان 1416 (بهمن 1374 شمسی) / چاپ گنج پنهان در مورد مترجم توسط حسن انصاری [ شامل دو بخش:
  ـ شرح حال مترجم نوشته حسن انصاری
  ـ المختار من فضائل شهر رمضان از ابوالرجاء مختار بن محمود حنفی رازی (متوفی 631) تحقیق مترجم.]
 • ذیحجه 1416 / قم / نشر مکتبة العلامة الکراجکی در مجله تراثنا، شماره 43 ـ 44. 1: 141
 • 1416 / قم / نشر ترجمة الامام الحسن علیه السلام از طبقات ابن سعد، توسط مؤسسه آل البیت (چاپ بعد: 1417 بیروت). 1: 132
 • 1416 ( = 1374 ش) / نشر مصاحبه مجله وقف میراث جاویدان با مترجم. 3: 1227 ـ 1236
 • 1416 / بیروت / برپایی مجلس چهلم رحلت مترجم، و سخنرانی مارتین مکدرموت (اسلام شناس مسیحی) درباره مترجم. 1: 51 ـ 53
 • 1416 / قم / نشر کتاب مکتبة العلامة الحلي در چهلم وفات مترجم. 1: 104 ـ 109
 • 1416 / قم / نشر مقاله ای درباره مترجم، از سید محمود غریفی در مجله مرآة الکتب، شماره 17. 1: 203
 • 1416 / امریکا / نشر ذکری السید الطباطبائي توسط سید محمد حسین جلالی در شیکاگو، امریکا، [ شامل تجدید چاپ سه گفتار از مترجم:
  ـ ترجمة ذاتیة (شرح حال خود نوشت به نقل از کتاب الغدیر في التراث الاسلامي)
  ـ حیاة الشیخ یوسف البحراني
  ـ حدیث الغدیر، روایة کثیرون للغایة... قلیلون للغایة]
 • شعبان 1417 / قم / نشر کتاب المحقق الطباطبائي في ذکراه السنویة الاولی (یادنامه مترجم در سه جلد) توسط مؤسسة آل البیت.
 • شعبان 1417 / قم / نشر کتاب اهل البیت في المکتبة العربیة (نوشته مترجم) توسط مؤسسة آل البیت. 1: 66 ـ 70
 • شعبان 1417 / قم / نشر فهرست شیخ طوسی به تحقیق مترجم توسط مکتبة المحقق الطباطبایی.
 • 1425 ( = 1383 ش) / نشر «ما نزل من القرآن في علي علیه السلام» نوشته احمد بن محمد رازی حنفی (قرن هفتم) به تحقیق مترجم در فصلنامه سفینه شماره 3.
 • 7 جمادی الثانیه 1426 / وفات فارس حسون (تدوین کننده المحقق الطباطبائي في ذکراه السنویة الاولی در سه مجلد). اختران فضیلت: 292 ـ 294
 • 24 شعبان 1426 ( = 6 / 7 / 84 ش) / قم / برگزاری همایش به مناسبت دهمین سالگرد مترجم، و ارسال پیام عبدالحسین حائری به آن همایش.
 • 1431 / چاپ سلسله مقالات در مورد مترجم در مجله الحکمة چاپ بحرین.
 • 1431 / تجدید چاپ سلسله مقالات مترجم در مورد نهج البلاغه تحت عنوان «سلسلة هویة نهج الامام علیه السلام» توسط دارة النهج، بحرین.
 • ۱۴۳۳ (= ۱۳۹۰) / نشر سومین دفتر جنگ انجمن فهرست نگاران نسخه های خطی به یاد مترجم.